windvaantje

De WGA verandert rigoureus in 2017

Vóór 2 oktober 2016 moet u als onderneming een belangrijke keuze maken! De Wet Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten – WGA – verandert. Die verandering heeft grote gevolgen voor het risico van arbeidsongeschikte medewerkers. Door de juiste beslissing bespaart U mogelijk veel geld. Wat is er aan de hand?

De wetgeving voor arbeidsongeschikte medewerkers wordt verbeterd zodat U als werkgevers makkelijker kunt kiezen tussen het onderbrengen van dit risico bij het UWV of bij een verzekeraar. De belangrijkste veranderingen zijn dat:

  • De risico’s voor arbeidsongeschikte medewerkers met een vast en een tijdelijk contract worden samengevoegd.
  • De WGA-flexpremie vervalt.
  • Het inlooprisico voor het WGA eigen risicodragerschap vervalt.
  • Bij beëindiging van het WGA eigen risicodragerschap naar het UWV geldt een terugkeerpremie.
  • Uitbreiden van de “anti-duiventilregeling”.

Nieuwe kansen

Het is daarom van groot belang om voor 2 oktober de juiste keuze te maken tussen het UWV of een verzekeraar. Maakt U als werkgever de keuze voor het UWV dan verzorgen zij de re-integratie van uw zieke en arbeidsongeschikte medewerkers.

Maakt U als werkgever de keuze voor een verzekeraar dan wordt U eigen risicodrager en houdt U de regie in eigen hand voor uw ziekte en arbeidsongeschikte medewerkers.

Bent U al eigen risicodrager dan maakt U in oktober opnieuw de keuze om eigen risicodrager te blijven of terug te gaan naar het UWV. Indien u geen keuze maakt gaat u automatisch terug naar het UWV en blijft U als werkgever hier minimaal drie jaar verzekerd.

Kortom, welke keuze maakt U?

Vanzelfsprekend kunt u voor meer informatie of voor een maatwerkoplossing contact opnemen met één van onze adviseurs