participatiewet

Hoe efficiënt werkt uw verzuimsysteem ?

Vanuit verschillende kanten wordt de vraag gesteld of alle gegevens van  medewerkers beschikbaar zijn in alle andere systemen naast uw verzuimsysteem.

Veel HR-medewerkers en leidinggevenden willen online en realtime beschikken over gegevens uit alle systemen, ze kunnen bewerken en via smartphone, tablet kunnen opvragen

In de komende periode onderzoekt Were 2 de meest effectieve en efficiënte benutting van deze systemen via een overall view, inzicht in de koppeling van meest essentiële gegevens en een pragmatische aanpak om dit te bereiken.

Dit leidt tot een effectieve uitwisseling van gegevens tussen HR- systemen, tijdregistratie, planning van spreekuren voor bedrijfsartsen, verzuimsystemen en verlofregistratie.

Wat betekent dit voor uw organisatie  ?

Interesse in deelname of de resultaten van het onderzoek ?

Neem contact op met Luuk de Groot op nummer 06 46 42 56 75 of via info@were2.nl