Wat betekent het provisieverbod voor een verzekeraar?

Een van de grote verzekeraars op het gebied van collectieve en individuele inkomensverzekeringen, heeft ons gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de effecten en haalbaarheid van de verschillende bedieningsconcepten in de markt voor tussenpersonen bij inwerkingtreding van het Bgfo 3 per 1 januari 2013.

Het resultaat is een tijdig, juist en volledig opgeleverd advies waarbij de verzekeraar de keuze heeft gemaakt tussen de mogelijkheid om ‘execution only’ in te richten of zich volledig te specialiseren in de rol van intermediairverzekeraar. Hierop zijn de processen aangepast binnen de organisatie voor zover noodzakelijk

Wilt u meer weten over een dergelijk project? Neem contact op met ons