Categoriearchief: Gezondheidszorg

De toekomst van een coöperatie voor huisartsen

Met één van onze netwerkpartners heeft Were 2 een onderzoek uitgevoerd naar de bedrijfsvoering en de toekomstmogelijkheden van een coöperatie van 13 eerstelijns huisartsen.

Deze coöperatie levert zorg voor chronische patiënten, ondermeer voor diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten. Daarnaast is gevraagd de situatie te onderzoeken voor de juiste bedrijfsvoering en de optimale financiële resultaten van de coöperatie. Op grond van deze ontwikkelingen wil de ‘preferente’ zorgverzekeraar meer helderheid over de huidige situatie en de toekomst.

Hierbij is een antwoord gegeven op vragen over de bedrijfseconomische situatie, de financiële levensvatbaarheid, de organisatie, samenwerking en aansturing.

Op basis van interviews met het bestuur en de cijfers, is de stand van zaken geanalyseerd en knelpunten in de bedrijfsvoering, financiën, processen en systemen van de coöperatie vastgesteld.

Daarnaast is een beeld gegeven van de toekomst- en verbetermogelijkheden. Een belangrijk aandachtspunt was het draagvlak en commitment van de betrokken huisartsen.

De werkzaamheden hebben binnen zes weken geresulteerd in een vakkundig oordeel op het gebied van bedrijfsvoering, financiën, organisatie en samenwerking.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met ons

Nieuwe modellen voor gespecialiseerde wondzorgbehandeling

Met één van onze netwerkpartners heeft Were 2 een onderzoek uitgevoerd naar een nieuw business model en de financiering van wondzorg.

Volgens de diverse scenario’s van het CBS bedragen bij ongewijzigd beleid in 2040 de zorguitgaven 18 tot 25% van het BBP en bijna 40% van het modale inkomen. Om een dergelijke stijging te voorkomen is het initiatief genomen om te onderzoeken welke nieuwe modellen tegen lagere kosten een betere zorgkwaliteit leveren.

Hierbij ligt de focus op een andere financiële vergoedingsstructuur en een integrale keten binnen de zorg. Binnen de markt voor wondzorg behandeling is een aantal geselecteerde experts geïnterviewd in die een beeld hebben gegeven van hun visie, de te verwachten ontwikkelingen en beperkende factoren in de modellen en in een nieuwe financieringsstructuur.

Een veelzijdig beeld is ontstaan van de verwachte marktontwikkelingen vanuit VWS, Zorgverzekeraars Nederland, beleidsmakers bij zorgverzekeraars, zorgaanbieders en aanbieders van wondzorg producten en – materialen.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met ons.