Categoriearchief: Verzekeringssector

Wat betekent het provisieverbod voor een verzekeraar?

Een van de grote verzekeraars op het gebied van collectieve en individuele inkomensverzekeringen, heeft ons gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de effecten en haalbaarheid van de verschillende bedieningsconcepten in de markt voor tussenpersonen bij inwerkingtreding van het Bgfo 3 per 1 januari 2013.

Het resultaat is een tijdig, juist en volledig opgeleverd advies waarbij de verzekeraar de keuze heeft gemaakt tussen de mogelijkheid om ‘execution only’ in te richten of zich volledig te specialiseren in de rol van intermediairverzekeraar. Hierop zijn de processen aangepast binnen de organisatie voor zover noodzakelijk

Wilt u meer weten over een dergelijk project? Neem contact op met ons

Prestaties verbeteren door een IT-afdeling

Voor een afdeling IT Services Algemeen van een verzekeraar hebben we binnen één dag het verbeterpotentieel uitgezocht binnen een management team om de samenwerking te verbeteren en de prestaties te verhogen. De verzekeraar zocht naar een ervaren partner op het gebied van samenwerkingstrajecten met kennis van de verzekeringswereld om deze afdeling nieuw elan te geven.

Wilt u meer weten over een dergelijke workshop? Neem contact op met ons

Samenwerken tussen verzekeraars voor inkomensverzekeringen

Were 2 heeft bij een samenwerking tussen twee verzekeraars op het gebied van ziekteverzuim- en WIA-verzekeringen voorbereidt, ingericht, uitgevoerd en begeleid met als resultaat een gemeenschappelijk product en een gecombineerde administratie.

Wilt u meer weten over een dergelijk project? Neem contact op met ons

Conversie van een arbeidsongeschiktheidsportefeuille

Binnen een coöperatieve verzekeraar heeft Were 2 de analyse, de opzet en de uitvoering verzorgd van het project management om een portefeuille arbeidsongeschiktheidsverzekeringen over te zetten naar een nieuw ICT-systeem.

Met een 100% uitgevoerde conversie die door de afdeling Risk management en Compliance werd onderschreven is het project binnen budget en met 2 maanden extra doorlooptijd opgeleverd.

Wilt u meer weten over een dergelijk project? Neem contact op met ons

Kosten reduceren voor een afdeling Leven Individueel

Bij een van de top 5 verzekeraars hebben we tijdelijk het management van de afdeling Leven Individueel overgenomen voor het uitvoeren van een kostenreductie en een efficiencytraject. De maatregelen waren gebaseerd op een advies van één van de grote internationale consultancy bureaus. De levenportefeuille is gescand en gesaneerd, het proces is aangepast en de IT aanpassingen zijn doorgevoerd. De afdeling is opgesplitst en opnieuw ingericht.

Wilt u meer weten over een dergelijk project? Neem contact op met ons

Een nieuw verdienmodel voor een inkomensverzekeraar

Een gespecialiseerde en toonaangevende verzekeraar op het gebied van inkomensverzekeringen heeft ons gevraagd vanaf 1 januari 2013 een model te ontwikkelen, de processen aan te passen en deze in te richten voor een AOV-portefeuille in de rol van verzekeringsadviseur, volmachthouder en verzekeraar.

Binnen de afgesproken tijd en budget hebben we deze scenario’s ontwikkeld en uitgevoerd.

Wilt u meer weten over een dergelijk project? Neem contact op met ons

Inrichten van een model voor Inkomensvolmachten

Bij een verzekeraar hebben we om een model opgezet en uitgewerkt voor het verlenen, het inrichten en begeleiden van volmachten voor ziekteverzuimverzekeringen, inclusief de regels voor compliancy en risk management.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met ons

Inrichten van een model voor inkomensvolmachten

Bij een verzekeraar is Were 2 gevraagd om een model op te zetten en uit te werken voor verlenen, het inrichten en begeleiden van volmachten voor ziekteverzuimverzekeringen, inclusief de regels voor compliancy en risk management.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met ons

Aanpassen Bedrijfszorgpakket voor een zorgverzekeraar

Were 2 heeft bij een zorgverzekeraar een voorstel opgesteld om het dienstenpakket ven een bedrijfszorgpakket klantgerichter en winstgevend te maken als toegevoegde waarde van een collectief zorgcontract voor de klanten van zorgverzekeraar in de zorg. Deze zorgverzekeraar werkt samen met een van de top 3 zorgverzekeraars in Nederland.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met ons