Categorie archief: Verzekeringssector

Wat betekent het provisieverbod voor een verzekeraar?

Een van de grote verzekeraars op het gebied van collectieve en individuele inkomensverzekeringen, heeft ons gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de effecten en haalbaarheid van de verschillende bedieningsconcepten in de markt voor tussenpersonen bij inwerkingtreding van het Bgfo 3 per 1 januari 2013.

Het resultaat is een tijdig, juist en volledig opgeleverd advies waarbij de verzekeraar de keuze heeft gemaakt tussen de mogelijkheid om ‘execution only’ in te richten of zich volledig te specialiseren in de rol van intermediairverzekeraar. Hierop zijn de processen aangepast binnen de organisatie voor zover noodzakelijk

Wilt u meer weten over een dergelijk project? Neem contact op met ons

EURO

Een nieuw verdienmodel voor verzekeringsadviseurs

Voor verzekeringsadviseurs organiseren we vanaf 1 januari 2013 workshops over het nieuwe verdienmodel. Vanf deze datum is het provisieverbod op producten zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken een feit. Voor verzekerinsgadviseurs betekent dit dat het advies en onderhoud direct door de klanten van deze adviseurs betaald worden.

Wellicht zit u met uw kantoor in een overgangsfase of werkt u al met directe beloning door uw klanten.

In beide situaties is het verstandig om stilt te staan bij het tarief dat u bij uw klanten in rekening brengt. Is dit tarief bijvoorbeeld kostendekkend voor al uw activiteiten, kunt u uw klanten duidelijk maken wat uw dienstverlening nu inhoudt en wat is uw beleid op langere termijn?

In een workshop over de beloning van uw kantoor gaat u aan de slag met het berekenen van een rendabele adviesprijs en de communicatie naar uw klanten over uw advies- en abonnementsprijs.

Wilt u meer weten over een dergelijke workshop? Neem contact op met ons

Prestaties verbeteren door een IT-afdeling

Voor een afdeling IT Services Algemeen van een verzekeraar hebben we binnen één dag het verbeterpotentieel uitgezocht binnen een management team om de samenwerking te verbeteren en de prestaties te verhogen. De verzekeraar zocht naar een ervaren partner op het gebied van samenwerkingstrajecten met kennis van de verzekeringswereld om deze afdeling nieuw elan te geven.

Wilt u meer weten over een dergelijke workshop? Neem contact op met ons

Consument vindt inzichtelijkheid advieskosten voor verzekeringen positief

Een ruime meerderheid van de consumenten is inmiddels bekend met het provisieverbod. De meeste consumenten (70 procent) zijn ervan op de hoogte door berichten in de media, en niet via de adviseur of verzekeraar. Ongeveer twee derde is neutraal tot positief over de veranderingen. Wie positief is, is dat vooral omdat hij precies weet wat hij waarvoor betaalt.

Dat blijkt uit een meting onder 500 consumenten door onderzoeksbureau GfK, in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Om te polsen hoe de consument denkt over de veranderingen per 1 januari 2013, liet de brancheorganisatie begin december een eerste meting uitvoeren door GfK; in de eerste helft van januari is een tweede meting verricht.
Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat bekend is met het provisieverbod, licht is gestegen: van 53 % in december naar 58 % in januari.

Lees verder

Het provisieverbod bij verzekeraars

Het provisieverbod is één van de wettelijke maatregelen om de financiële sector transparanter te maken en te ontdoen van ‘perverse prikkels’. Het Ministerie noemt er vier :

1. Zuiver marktmodel;
2. Wegnemen perverse prikkels in advisering;
3. Voor complexe & impactvolle producten
4. Level playing field tussen gebonden en ongebonden advisering;

Lees verder

Samenwerken tussen verzekeraars voor inkomensverzekeringen

Were 2 heeft bij een samenwerking tussen twee verzekeraars op het gebied van ziekteverzuim- en WIA-verzekeringen voorbereidt, ingericht, uitgevoerd en begeleid met als resultaat een gemeenschappelijk product en een gecombineerde administratie.

Wilt u meer weten over een dergelijk project? Neem contact op met ons

Conversie van een arbeidsongeschiktheidsportefeuille

Binnen een coöperatieve verzekeraar heeft Were 2 de analyse, de opzet en de uitvoering verzorgd van het project management om een portefeuille arbeidsongeschiktheidsverzekeringen over te zetten naar een nieuw ICT-systeem.

Met een 100% uitgevoerde conversie die door de afdeling Risk management en Compliance werd onderschreven is het project binnen budget en met 2 maanden extra doorlooptijd opgeleverd.

Wilt u meer weten over een dergelijk project? Neem contact op met ons

Kosten reduceren voor een afdeling Leven Individueel

Bij een van de top 5 verzekeraars hebben we tijdelijk het management van de afdeling Leven Individueel overgenomen voor het uitvoeren van een kostenreductie en een efficiencytraject. De maatregelen waren gebaseerd op een advies van één van de grote internationale consultancy bureaus. De levenportefeuille is gescand en gesaneerd, het proces is aangepast en de IT aanpassingen zijn doorgevoerd. De afdeling is opgesplitst en opnieuw ingericht.

Wilt u meer weten over een dergelijk project? Neem contact op met ons

Een nieuw verdienmodel voor een inkomensverzekeraar

Een gespecialiseerde en toonaangevende verzekeraar op het gebied van inkomensverzekeringen heeft ons gevraagd vanaf 1 januari 2013 een model te ontwikkelen, de processen aan te passen en deze in te richten voor een AOV-portefeuille in de rol van verzekeringsadviseur, volmachthouder en verzekeraar.

Binnen de afgesproken tijd en budget hebben we deze scenario’s ontwikkeld en uitgevoerd.

Wilt u meer weten over een dergelijk project? Neem contact op met ons

Inrichten van een model voor Inkomensvolmachten

Bij een verzekeraar hebben we om een model opgezet en uitgewerkt voor het verlenen, het inrichten en begeleiden van volmachten voor ziekteverzuimverzekeringen, inclusief de regels voor compliancy en risk management.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met ons