Advies

adviesWe adviseren en voeren analyses uit voor uw beleidsvraagstukken en business knelpunten. Onze expertise en onafhankelijke kijk helpen u bij uw besluitvorming en geven richting aan de beoogde veranderingen. Ons advies bestaat uit drie stappen;

1. Allereerst worden de ambities en doelstellingen van uw organisatie, business unit of afdeling gedefinieerd.

2. In de tweede stap stellen we de randvoorwaarden vast aan de hand van interviews met stakeholders, op basis van een analyse van de cijfers en van de documenten. Tevens maken we een knelpunten analyse van de situatie op verschillende gebieden als commercie, proces, personeel, productie of financiën.

3. In de laatste stap leidt dit  tot concrete verbetervoorstellen en benchmarking met andere organisaties. Deze verbetervoorstellen kunnen betrekking hebben op de markt, de structuur van de organisatie en de verschillende bedrijfsprocessen.