Over ons

Were 2 is een adviesbureau specifiek gericht op de verzekeringsbranche en de gezondheidszorg. Wij leveren advies en bieden ondersteuning bij strategische en operationele vraagstukken van verzekeraars, zorgverzekeraars, intermediairs, arbodiensten en zorgaanbieders. Wat Were 2 onderscheidt, is onze ervaring, kennis en kracht om in korte tijd veel informatie te verzamelen, deze te structureren, te analyseren en te visualiseren. Dit leidt tot een concreet advies, een gericht plan van aanpak en een aansluitend project voor een verandering met een gedegen resultaat.

Veranderen met Resultaat
Passie voor een gedegen advies en het uitvoeren van projecten met resultaat, dat verbindt ons. Net als een stevige kennis van de bedrijfsprocessen bij verzekeraars, arbodiensten en zorgaanbieders die bij elke verandering een grote rol spelen. Tenslotte vinden we de managers en medewerkers die een verandering inzetten, doorzetten en waarmaken van cruciaal belang.

We beschikken over diversiteit in achtergrond en expertise. Maar van elk van ons mag u inhoudelijke kennis van de markt en van uw bedrijfsprocessen verwachten. Regelmatig delen we die kennis en ervaring met elkaar. Zodat we breed geïnformeerd zijn en blijven. We leveren díe adviseurs waar uw project om vraagt. Zo realiseren we een efficiënte en daarmee betaalbare invulling van uw project.