Het provisieverbod bij verzekeraars

Het provisieverbod is één van de wettelijke maatregelen om de financiële sector transparanter te maken en te ontdoen van ‘perverse prikkels’. Het Ministerie noemt er vier :

1. Zuiver marktmodel;
2. Wegnemen perverse prikkels in advisering;
3. Voor complexe & impactvolle producten
4. Level playing field tussen gebonden en ongebonden advisering;


De meest ingrijpende stap is het afschaffen van doorlopende- en afsluitprovisie op complexe producten. Deze maatregel gaat per 1 januari 2013 in voor nieuwe producten en heeft een eerbiedigende werking voor bestaande producten. De impact van deze maatregel is voor zowel verzekeraar, intermediair als de klant verstrekkend.

De klant gaat betalen voor het advies van complexe producten, dat in het verleden in haar/zijn ogen ‘gratis’ werd gegeven. Hij/zij gaat mogelijk minder snel hiervan gebruik maken en kritischer worden t.a.v. de toegevoegde waarde van de adviseur.

Het intermediair zal voor elk advies een factuur moeten gaan versturen naar de klant. Hij zal zijn toegevoegde waarde moeten kunnen aantonen. Het is de vraag of fee inkomsten op het zelfde niveau zullen uitkomen als de huidige provisieomzet. Het intermediair zal verdienmodellen, werkwijze en kennisniveau mogelijk flink moeten aanpassen. Daarnaast neemt de financiële binding met verzekeraars af.

Verzekeraars verliezen hun greep op het intermediair kunnen en op hun portefeuille en productie. Tenslotte zijn zij niet langer meer hun broodheer. De zorgplicht zal nadrukkelijker bij de verzekeraar komen te liggen . Dit speelt vooral bij het onderhoud van gesloten producten. Bij afsluiten van verzekeringen zullen zij het advies moeten toetsen. Omdat niet al het intermediair meer bemiddelt verschuiven portefeuillerechten en ook plichten. ?

De ondersteuningsbehoefte van het intermediair zal wijzigen. Zij zullen hun inkoop kritischer en met meer deskundigheid uit gaan voeren.

Verzekeraars zullen hun organisatie, processen en systemen aan moeten passen. Te stellen eisen aan sommige type medewerkers zullen verscherpen. Meer adviesvaardigheden aan de telefoon zullen nodig zijn.

Hoe ga je om met de nieuwe taakverdeling tussen verzekeraar en intermediair, de nieuwe verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Hoe ga je met (directe) klanten om zonder zelf direct writer te worden.

Status

Het is nog onduidelijk hoe en in hoeverre verzekeraars en intermediair anticiperen op de gevolgen van het provisieverbod. Deze wettelijke maatregel staat ook niet op zichzelf.

De crisis heeft de financiele wereld diep geraakt. Het vertrouwen bij de klant is weggeëbt. Overheid en toezicht hebben ingegrepen en stellen nieuwe en hoge eisen. Daarnaast hebben internet en social media een steeds grotere impact op de commercie. Dit leidt tot vele noodzakelijke veranderingen bij verzekeraars, vele projecten en nieuwe activiteiten. Een visie, maar vooral ook analyse, besluitvorming en de juiste zaken snel oppakken is nu van cruciaal belang. Het kan zijn dat verzekeraars door de bomen het bos niet meer zien. Of zaken laten liggen.

Welke maatregelen en activiteiten zijn ondernomen.
Welke beleidslijnen zijn vanaf 2013 uitgezet met welk resultaat
Wat is de exacte doelstelling met de huidige inspanningen.

Wilt u meer weten over dit thema? Neem contact met ons op